Nekretnine za prodaju

Poslovni prostori

1.340.000 HRK + PDV

Vinka Međerala 4/A i 4/B, Varaždin

Poslovni prostor _ ukupno 173,95 m2: 119,20 m2 (E-138)+ 54,75 m2 (E-139)

Zemljišta

7.580.000 HRK

Drakulić, Banja Luka

Građevinsko zemljište 51.193 m2

2.660.000 HRK

Sveta Klara, Zagreb

Građevinsko zemljište 6.267 m2 

188.000 HRK

Jarnevići, Karlovac

Poljoprivredno zemljište 63.909 m2

9.550.000 HRK

Otok Pag

Građevinsko zemljište 47.705 m2

530.000 HRK

Otok Hvar, Vrbanj

Poljoprivredno zemljište 9.851 m2